BİLDİRİ GÖNDERİMİ

SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ gönderim koşulları

Bildirilerin online sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildirilerinizi yukarıda yer alan butona tıklayarak gönderebilirsiniz.
 • Lütfen gönderime başlamadan önce aşağıda yazılanları DİKKATLE OKUYUNUZ.
 • Son bildiri gönderim tarihi 1 Ocak 2024’tür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiriler sadece Sözlü, Poster ve Video Sunum olarak yapılacaktır.
 • Bildiri özetinizin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri gönderimi kurallarına titizlikle uyulmasını rica ederiz.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Bildiri özetleri, başlık ve yazar isimleri hariç, 500 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri özetinde kullanılan yazı karakteri, 10 punto büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde olmalı, özet, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Bildiri başlıkları büyük harfler ile yazılmalıdır.
 • Araştırma özetlerinin Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, olgu özetlerinin ise Giriş ve Amaç, Olgu, Sonuç bölümlerinden oluşturulması gerekmektedir.
 • Özet başlığı, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti içeriğinde yer alan bilinenler dışındaki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde uzun yazılmalı, ardından bir parantez açılarak kısaltma belirtilmelidir.
 • Gönderilmiş olan bildiri özetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, özetin, aşağıda belirtilen ve evrensel olarak kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • “Abstract”, sunulması planlanan çalışmanın/olgunun özenle hazırlanmış bir özetidir. Özet, sözcük sınırları içinde kalmak koşuluyla olabildiğince ayrıntılı olmalı, araştırmalarda, analizi yapılan tüm verilerin, sayısal ve istatistiksel sonuçlarını içermeli, çalışmanın en önemli mesajlarını ve mevcut literatüre katkısını vurgulamalıdır.
 • Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.
 • Bildiri özetlerinde ilaç ismine yer verilecekse, jenerik isimler yazılmalı, ilaç firması ismi yer almamalıdır.

Geri Bildirim

Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, tarafımıza gönderilen e-posta adresine 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirinizin değerlendirme sonucu, kabul/ red/revizyon ve kabul seçeneklerinden biri şeklinde olacaktır. Revizyon talep edilen bildiri özetleri 29 Ocak 2024 tarihine kadar öneriler doğrultusunda düzeltilmiş olarak geri gönderilmelidir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme sürecinin bildiri sahibi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Poster olarak sunulacak bildirilerin tümü, “powerpoint” poster sunusu olarak hazırlanmış şekilleriyle 5 Şubat 2024 saat 09:00 itibari ile sisteme yüklenmiş olmalıdır. Kongrede poster olarak kabul edilmiş bildirilerin tümünü, sayıca fazla olmaları nedeniyle, kongre boyunca asmak mümkün olmayacağından, bilimsel değerlendirme kurulu tarafından poster olarak kabul edilmiş bildiriler içerisinden seçilmiş olanlar, poster alanında kongre süresince asılı olarak da sergilenecektir.

Bildiri sunum şekli, zamanı ve yeri ile ilgili tüm bilgiler, bildiri sahiplerine elektronik posta aracılığı ile bildirilecektir.