Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk kalp hastalıkları ve doğuştan kalp hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisinde görev alan, bakımını üstlenen ve gerektiğinde ömür boyu takiplerini yapan hekimler tarafından kurulan, doğuştan kalp hastalıklarına emek veren tüm profesyonelleri de çatısı altında toplamaya çalışan Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneğimizin her yıl düzenlediği en önemli ve en fazla katılımlı bilimsel etkinliği olan “21. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi”ni 27 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Fethiye’de Liberty Liykia Otel ve Kongre Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştireceğimizi ilan etmekten mutluyuz.

Esasen ulusal nitelikli olan kongremizin bu dönemde de yine yabancı konuşmacıların desteği ile gerçekleşmesini planlıyoruz.

Kongremizin açılış gününde yine temel pediyatrik kardiyoloji ve pediyatrik kalp damar cerrahisi konularında kurs programımız olacaktır. İzleyen üç gün içinde ise; çalışma gruplarımızın yöneticileri tarafından düzenlenecek olan gruplara özgül güncel konu başlıklı oturumlara ilave olarak bilimsel sekreterlik ve yönetim kurulu tarafından belirlenen Kardiyoloji ve Cerrahi ortak oturumları yapılacaktır. Her iki disiplinin kesiştiği alanlarda ortak konuşmacılar ve başkanlar ile yürütülecek olan bu oturumlar eminiz çok keyifli tartışmalara sahne olacak ve karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişini en üst düzeye çıkararak, farklı gözlerle aynı noktaya odaklanma ve başarıyı artırma anlayışına çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Siz değerli hekim meslektaşlarımız ve ayrıca ekip arkadaşlarımız olan diğer sağlık çalışanlarının da katılım ve katkıları kongrelerimizi her yıl daha da etkin ve bir öncesinden daha başarılı bir noktaya taşımaktadır.

Bilimsel ve sosyal açıdan daha başarılı ve daha keyifli bir kongre geçirmek dileğiyle çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Fethiye’de görüşmek üzere...

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Niyazi Kürşad Tokel
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Osman Başpınar
Prof. Dr Ahmet Şaşmazel

Bilimsel Sekreterler