• 11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Dernek olarak her yıl düzenlediğimiz en önemli ve en fazla katılımlı bilimsel etkinliğimiz olan “Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi’nin on sekizincisini 11-14 Nisan 2019 tarihler arasında Antalya’da, Rixos Premium Belek Hoteli Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimizi ilan etmekten mutluyuz.


Bu yıl geçen yıllardan çok farklı olarak uluslararası davetli konuşmacı sayımızın artacağını çok sayıda uzman yerli konuşmacıya ek olarak aramıza Angelini Annalisa, Mario Carminati, Giovanni Di Salvo, Ziyad Hijazi, Gregor Krings, Massimo Caputo, Nagarajan Muthialu, Hakan Akıntürk, Fransesca Pluchinotta gibi alanında uzman kişilerin de katılacağını müjdeleriz. Bu yıl kongremize uluslararası konuşmacı yanında katılımcı da beklemekteyiz. Bu nedenle her iki ana salonda da simultane tercüme yapılması beklenmektedir.


Geleneksel olarak her yıl yaptığımız kongre öncesi kursta bu yıl konumuz görüntüleme ve klinikle ilişkilendirilmiş “kardiyak morfoloji” olacaktır. Davet edeceğimiz uluslararası fakülte tarafından yapılacak olan bu kursta sadece çıplak gözle piyes ve görüntüler üzerinden değil patolojik örneklerin görüntüleme yöntemleriyle nasıl korele olduğu üzerinde de durulacaktır. Morfolojik sunumları takiben defektlerin 2B/3-B görüntülemelerde nasıl ortaya çıkarıldığı ve karar vermede ileri görüntülemelerin yeri anlatılarak morfoloji-görüntüleme-klinik karar pekiştirmesi yapılacaktır. Ülkemizde ve bölgemizde kardiyak patoloji ve morfoloji konusunda spesifik uzman eksikliği göz önüne alındığında görüntüleme ve klinikle ilişkilendirilmiş bir “kardiyak morfoloji kursu”nun hem kardiyolog ve hem de cerrah katılımcılara çok çekici ve ilginç geleceğini ve de katılımın çok olacağını düşünüyoruz.


Takip eden günlerde derneğimizin organları olan çalışma grupları tarafından düzenlenecek olan spesifik oturumlara ilave olarak bilimsel sekreterlik ve yönetim kurulu tarafından belirlenen Çocuk Kardiyolojisi’ne ve Çocuk Kalp Cerrahisi’ne spesifik oturumlar mümkün olduğunca her iki disiplinin kesiştiği ve ortak konuşmacıların da olduğu ortak oturumlar şeklinde amaçlanmıştır. Bu oturumlar kesinlikle güncel konular ve yenilikleri içeren başlıklarda olacağı gibi konuşmacılar da o başlıklarda deneyimli yerli ve yabancı otoritelerden oluşturulacaktır.


Siz değerli katılımcılardan klinik çalışmalar ve ilginç olgu sunularının değerlendirileceği sözel bildiri oturumlarıyla, poster tartışmaları ile de her zamankinden daha da renkli bir kongre geçireceğimizi düşünüyoruz.


Sempozyuma dernek üyelerimiz dışında “Çocuk Kalp Sağlığı” ile uğraşan, emek veren diğer disiplinlerden meslektaşlarımızı, hemşire, perfüzyonist ve sağlık teknisyenlerin de katılımını bekliyoruz. 2019 baharında uluslararası katılım ve katkının daha da artmış olarak devam edeceği bu kongrede sizlerle birlikte başarılı bir kongre geçireceğimizden emin olarak çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Antalya’da görüşmek üzere....


Saygılarımızla


Prof. Dr. Ahmet Çelebi
TPKKC Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ercan Tutar
TPKKC Derneği Bilimsel SekreteriBİLİMSEL KURUL

  BAŞKAN

  • Prof. Dr. Ahmet Çelebi

  BİLİMSEL SEKRETER

  • Prof. Dr. Ercan Tutar

  BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ

  • Doç. Dr. Ahmet Şaşmazel
  • Prof. Dr. Arda Saygılı
  • Prof. Dr. Atıf Akçevin
  • Prof. Dr. Ayşenur Paç
  • Prof. Dr. Cemşit Karakurt
  • Prof. Dr. Funda Öztunç
  • Prof. Dr. Hakan Ceyran
  • Prof. Dr. Kemal Nişli
  • Prof. Dr. Kürşad Tokel
  • Prof. Dr. Selmin Karademir
  • Doç. Dr. Timur Meşe
  • Prof. Dr. Volkan Tuzcu
  • Doç. Dr. Yakup Ergül
Hakan Akıntürk (Germany)
Angelini Annalisa (Italy)
Massimo Caputo (UK)
Mario Carminati (Italy)
Ziyad Hijazi (Qatar)
Gregor Krings (Netherland)
Nagarajan Muthialu (UK)
Fransesca Pluchinotta (Italy)
Giovanni de Salvo (UK)
Mesud Talat Yelbuz (Saudi Arabia)

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.


ANA KONULAR

 • Aritmiler
 • Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Edinsel Kalp Hastalıkları
 • Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Fetal kardiyoloji
 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Kardiyak Morfoloji
 • Kardiyak Görüntüleme
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Konjenital Kalp Cerrahisi
 • Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kalp yetersizliği ve kalp nakli

BİLİMSEL PROGRAM

11 NİSAN Perşembe

Salon A Salon B Salon C
13:00 - 15:30 CARDIAC MORPHOLOGY COURSE WITH IMAGE CORRELATIONS
Session I
13:00 - 13:30 Normal cardiac anatomy
13:30 - 14:00 Sequential segmental analysis of the cardiovascular anomalies
Morphology
Echocardiography
14:00 - 14:30 Ventricular septal defects
Morphology
Echocardiography
14:30 - 15:00 Mitral and tricuspid valve abnormalities
Morphology
Echocardiography
15:30 - 16:00 COFFEE BREAK
15:00 - 17:45 CARDIAC MORPHOLOGY COURSE WITH IMAGE CORRELATIONS
Session II
15:00 - 15:30 Tetralogy of Fallot
Morphology
Echocardiography
16:00 - 16:30 Complex transposition of the great arteries
Morphology
Echocardiography
16:30 - 17:15 >Double outlet right ventricle
Morphology
Echocardiography
17:15 - 17:45 Congenitally corrected transposition of the great arteries
Morphology
Echocardiography

12 NİSAN Cuma

Salon A Salon B Salon C
08:00 - 08:30 Açılış Konuşması
08:30 - 09:00 Açılış Konferansı
Pediyatrik Kardiyolojide kariyer ve liderlik
09:00 - 10:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
GİRİŞİMLER VE KALP CERRAHİSİNDE İLERİ GÖRÜNTÜLEME
Girişim öncesi ve sırasında 3-B ekokardiyografi
3-B modellerin girişimsel kardiyolojideki yeri ve önemi
Kompleks kalp cerrahisi öncesi 3-B modellleme ve tasarlamanın önemi
Fontan cerrahisi öncesi bilgisayarlı akım dinamikleri tasarımı
10:00 - 11:00 Girişimsel Kardiyoloji ÇG Sempozyumu
SAĞ VENTRIKÜL ÇIKIŞ YOLU VE PULMONER ARTERLERDE STENT
Fetal Kardiyoloji ÇG Sempozyumu
FETAL VE PERİNATAL KARDİYOLOJİ
Kardiyak Cerrahi ÇG Sempozyumu
TÜM YÖNLERİYLE PEDİYATRİK KARDİYOPULMONER BYPASS
Konduitli RVOT’de prestenting: ipuçları ve püf noktalar Gelişmekte olan embriyon kalbinin ileri yöntemlerle çok boyutlu görüntülenmesi KPB’da kalp koruma teknikleri; randomize kontrolü çalışamalar
Nativ RVOT’de kapak öncesi prestenting; sınırları nasıl zorlarız Normal fetal kardiyovasküler anatomi ve fizyoloji KPB’a sistemik inflamatuar yanıt ve önlemeye yönelik yaklaşımlar
Kompleks bifürkasyon darlıklarında girişimler Kompleks doğuştan kalp hastalıklarında fetal dolaşım KPB ilişkili akciğer hasarı
PA dal darlıklarında stent implantasyonu: ipuçları ve püf noktaları Fetal kalp anomalilerinin ilerleme ve evrilme mekanizmaları
11:00 - 11:30 ÇAY - KAHVE ARASI
11:30 - 12:30 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
VASKÜLER HALKALAR VE HAVAYOLU ANOMALİLERİ
Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
KORONER ARTERLERİN ÇIKIŞ VE SEYİR ANOMALİLERİ
Embriyoloji ve morfoloji Tanısal değerlendirme, görüntüleme ve cerrahi endikasyonları
Vasküler halka ve havayolu anomalilerinde görüntüleme Koroner arterlerin aortadan çıkış ve seyir anomalilerinin cerrahisi
Vasküler halkalar ve havayolu anomalilerinde cerrahi Koroner arterlerin pulmoner arterden çıkış anomalilerinde cerrahi
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Erişkin Yaşa Ulaşmış DKH ÇG sempozyumu
Onarılmış DKH’lı erişkinlerde ortaya çıkan sorunlar
DKH’lı erişkinlerde aritmiler ve iletim bozuklukları
Onarılmış Fallot tetralojili erişkinlerdeki sorunlar
Ross ameliyatı sonrası geç dönem komplikasyonlar ve cerrahisi
Onarılmış büyük arter transpozisyonunda geç dönem komplikasyonlar
14:30 - 15:30 UYDU SEMPOZYUM; ABBOTT YAPISAL UYDU SEMPOZYUM; ABBOTT RİTM
15:30 - 16:00 ÇAY - KAHVE ARASI
16:00 - 17:00 SÖZLÜ SUNUMLAR (GÖRÜNTÜLEME) SÖZLÜ SUNUMLAR (GENEL KARDİYOLOJİ) SÖZLÜ SUNUMLAR (CERRAHİ)
17:00 - 18:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
İNTAKT VENTRİKÜLER SEPTUMLU PULMONER ATREZİ
Görüntüleme ÇG Sempozyumu
AV SEPTAL DEFEKTLERDE GÖRÜNTÜLEME
Yenidoğan bebekte transkateter tedavi seçenekleri AV septal defektin patolojik anatomisi
Tedavi planlanmasında ekokardiyografik değerlendirme; 1.5 ya da 2 V Parsiyel AV septal defekt ve nadir görülen ara formlar
Cerrahi RVOT rekonstriksiyonunun iki ventriküllü tamire katkısı Komplet AV septal defekt
Kapak perforasyonlu hastalarda ASD’yi nasıl/ne zaman kapatalım? Dengesiz komplet AVSD; tek veya çift ventriküllü onarım
18:00
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

13 NİSAN Cumartesi

Salon A Salon B Salon C
07:30 - 08:00 GİRİŞİMSEL ÇG TOPLANTISI

ERİŞKİN DOĞUŞTAN KH ÇG TOPLANTISI FETAL ÇG TOPLANTISI
08:00 - 09:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
FALLOT TETRALOJİSİ (FT) VE PULMONER KAPAK
Disritmi ÇG Sempozyumu
ÇOCUKLAR VE DKH’DA KARDİYAK PACEMAKER
Primer RVOT rekonstriksiyonunda güncel yaklaşımlar ve doku mühendisliği Kalıcı pacemaker endikasyonları
Onarılmış FT’de pulmoner kapak replasmanı; geç mi kalıyoruz? Device - lead - program seçimi ve ideal pacing lokalizasyonu
RVOT ve kapak disfonksiyonunda transkateter girişimler Pacemaker izlemi ve komplikasyonlar
Geç RVOT disfonksiyonunda cerrahi; RVOT rekonstrüksiyonu gerekli mi? Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT); ne zaman? nasıl?
09:00 - 10:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
SUBAORTİK DARLIKLAR; BASİT GİBİ ANCAK HER ZAMAN DEĞİL
Subaortik darlıkta anatomi/morfoloji
Endikasyon ve en iyi yaklaşımı seçmek için noninvaziv görüntüleme
Diskret subaortik darlık ve fibromuskuler tünel tipi darlıklarda cerrahi
Hipertrofik kardiyomiyopatideki subaortik darlık için cerrahi
10.00 - 10.30 ÇAY - KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 Dr. Burhan Öcal Anısına Genel Kardiyoloji Oturumu
VSD’DE TARTIŞMALI ALANLAR
Kardiyak Cerrahi ÇG Sempozyumu
FARKLI KONULARDA CERRAHI TEKNIK VE IPUÇLARI
İzole VSD’de doğal gidiş Konjenital mitral patolojilerinde cerrahi
Asemptomatik orta şantlı VSD’de kapatma endikasyonu ve zamanlama Transpozisyon cerrahisinde ipuçları
VSD’lerde aort kapak prolapsusu ve yetersizliği Trunkus arteriosus onarımında ipuçları
Sol ventrikül-sağ atriyum komünikasyonu; ne kadar önemli? İntra-operatif pulmoner conduit ve kapak oluşturma teknikleri
11:30 - 12:30 SÖZLÜ SUNUMLAR (GİRİŞİMSEL) SÖZLÜ SUNUMLAR (DİSRİTMİ) SÖZLÜ SUNUMLAR (CERRAHİ)
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
VSD’Lİ KOMPLEKS PULMONER ATREZİ (PA)
OLGULARLA FETAL KARDİYOLOJİ
VSD’li pulmoner atrezide noninvaziv görüntüleme; BT/MR
Tanısal kateterizasyon ve primer girişimsel stratejiler
Unifokalizasyon işlemleri; endikasyon, zamanlama ve teknik
14:30 - 15:30 UYDU SEMPOZYUM; NUTRİCİA
15:30 - 16:00 ÇAY - KAHVE ARASI
16:00 - 17:00 Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Ortak Oturumu
VSD-PS’Lİ DOĞUŞTAN DÜZELTİLMİŞ BAT’DA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Pulmoner Hipertansiyon ve Kalp Yetersizliği ÇG Sempozyumu
DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARIYLA İLİŞKİLİ PH
Doğal gidiş ve tedavi seçeneklerine genel bakış DKH ilişkili PH; yeni kılavuz neler getiriyor?
Biventriküler konvansiyonel tamir uygun vakalarda iyi bir seçenektir Fontan yolunda ve sonrasında anti-PAH tedavinin yeri ve sınırları
Tek ventriküllü tamir ve modifikasyonları; pompalayan iki ventrikül ve korunan RV fonksiyonu DKH’lı çocuklarda PH yönetiminde örneklerle yapılan hatalar
Biventriküler anatomik tamir; morfolojik sol ventrikül sisteme pompalamalı
17:00 - 18:00 SÖZLÜ SUNUMLAR (YOĞUN BAKIM) SÖZLÜ SUNUMLAR (GENEL KARDİYOLOJİ) SÖZLÜ SUNUMLAR (GİRİŞİMSEL)
18:00 - 18:30 YOĞUN BAKIM ÇG TOPLANTISI KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇG TOPLANTISI PH VE KALP YETERSİZLİĞİ ÇG TOPLANTISI
19:30 - 23:00
GALA YEMEĞI - SOSYAL PROGRAM

14 NİSAN Pazar

Salon A Salon B Salon C
08:00 - 08:30 DİSRİTMİ ÇG TOPLANTISI

EDİNSEL ÇG TOPLANTISI CERRAHİ ÇG TOPLANTISI
08:30 - 09:30 Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım ÇG Sempozyumu
KALP-AKCİĞER ETKİLEŞİMLERİ VE MEKANİK VENTİLASYON
Edinsel kalp hastalıkları ve korunma ÇG Sempozyumu
PERİKARDİYAL HASTALIKLAR
Kalp - akciğer etkileşimlere genel bakış ve yönetim Akut perikardit ve miyoperikardit
Sol ventrikül işlev bozukluğu ve pulmoner konjesyonda stratejiler Perkütan perikardiyosentez ve drenaj; adım adım uygulama tekniği
Pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül disfonksiyonunda stratejiler Kronik rekürren ve konstriktif perikardit
Kalp cerrahisi sonrası MV’den ayrılma stratejileri Perikardın doğuştan anomalileri
09:30 - 10:30 SÖZLÜ SUNUMLAR (GÖRÜNTÜLEME) SÖZEL SUNUMLAR (GENEL KARDİYOLOJİ) SÖZLÜ SUNUMLAR (CERRAHİ)
10:30 - 11:00 ÇAY - KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 OLGULARLA GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ CERRAHİ VİDEO VE OLGU OTURUMU EKG’DEN EFÇ’YE ARİTMİ OLGULARI
12:00 KAPANIŞ

BİLDİRİLER

SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER KONU BAŞLIKLARI

 1. Ekokardiyografi ve Noninvaziv Görüntüleme
 2. Pediyatrik Disritmi
 3. Girişimsel Kardiyoloji
 4. Pediyatrik ve Konjenital Kalp Cerrahisi
 5. Genel(Romatizmal ateş, Pulmoner hipertansiyon, Erişkin konjenital vb)
 6. Pediyatrik Kardiyak Yoğun BakımBildiri Gönderim Son Tarihi: 01 ŞUBAT 2019


SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ gönderim koşulları

 • Bildirilerin on-line sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 01 Şubat 2019'dur. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

 • Bildiri gönderme dili Türkçe’dir.
 • Yazar(lar)’ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtilmeksizin yazılmalıdır. Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bildiri metni içinde ve başlığında kurum adı veya yazar adı (örneğin ….. hastanesi –merkezi deneyimi veya ……. merkezine-hastanesine başvuran, … ‘de … hastada yapılan çalışmada vb) belirtilmemelidir.
 • Bildirinin türü, sunum şekli (sözel bildiri, poster, fark etmez) ve yapacak kişinin işaretlenmesi zorunludur.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri veya poster sunumu) konusundaki son karar yazarların talepleri de göz önüne alınarak bilimsel komiteye aittir.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri özeti yazımında bölümler orijinal çalışma ve araştırma ise; Giriş ve Amaç, Gereçler ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç (4 bölüm), olgu (vaka) bildirimi ise; Giriş, Olgu(lar), Tartışma ve Sonuç (üç bölüm) şeklinde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özetine en fazla 2 resim/tablo eklenecektir (2 resim veya 2 tablo veya 1 resim+1 tablo). Eklenecek resim veya tabloların 1MB’dan düşük olması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
 • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, on-line bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
 • Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 01 Şubat 2019'dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 17 Şubat 2019 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

GENEL BİLGİLER

KONGRE MERKEZİ

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Rixos Premium Otel, Belek, Antalya'da gerçekleştirilecektir.

KONGRE TARİHİ

11 - 14 Nisan 2019

KONGRE DİLİ

Kongrenin dili Türkçe'dir.

KONGRE ANA ÇİZGİLERİ

Kayıt - Rezervasyon: 11 - 14 Nisan 2019
Bilimsel Program:     11 - 14 Nisan 2019


DAVET MEKTUBU

İstenmesi durumunda Symcon Turizm tarafından gönderilecektir. Davet mektubu, yolculuk, konaklama ve benzeri durumlara ilişkin herhangi bir ayrıcalık sağlamaz.

KREDİLENDİRME

Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

KAYIT VE BİLGİ HİZMETLERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir. info@pedkarkongre.com adresine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da gönderilebilecektir.

KATILIM BELGELERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir.

YAKA KARTLARI

Katılımcı yaka kartının - güvenlik açısından - toplantılar süresince görünür biçimde takılması gereklidir.

KONGRE ÇANTALARI

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılarımıza kayıt masalarından verilecektir.
KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

KAYIT TİPİ GEÇ KAYIT
(8 Aralık 2018 ve sonrası)
Uzman 1.600 TL
Asistan, Hemşire 1.300 TL
Firma Yetkilisi 1.600 TL
Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 10.000 TL
Dış Katılım (Günlük) *
Konaklama yapmayan misafirlerimiz için geçerli olup, kayıt ücretine ek olarak alınacaktır.
400 TL

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre yaka kartı ve cep program kitapcığı
 • Bilimsel programa katılım
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
* Kongre bilimsel aktviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan katlımcıların ve firma temsilcilerinin, Rixos Premium Otel’in “her şey dahil” konseptnde çalışması sebebiyle, kayıt ücretne ilave olarak otel tarafndan talep edilen dış katlımcı farkı ücret alınması gerekmektedir. Dış katlımcı farkı; kongre süresince dış katlımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, açılış kokteyline ve otelin her şey dahil konseptndeki imkanlarını kapsar.
Sabah ve akşam yemeği dahil olmayıp saat 18.00’e kadar geçerlidir.


Kayıt fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA

RIXOS PREMIUM OTEL GEÇ KAYIT
(8 Aralık 2018 ve sonrası)
Tek Kişilik Oda 4.000 TL
İki Kişilik Odada Kişi Başı 2.750 TL

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 11 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 14 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Konaklama 3 gece her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Öğle yemeği, aktivite gecesi konaklama fiyatına dahildir.
Konaklama fiyatlarına % 8 KDV ilave edilecektir.


İptal Şartları

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 3 Aralık 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50'si iade edilecektir.
 • 3 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.


TRANSFER

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri ücreti karşılığında Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Transfer taleplerinin ödemesi yapılarak en geç 01 Nisan 2019 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
OTOBÜS - MİNİBÜS 450 TL / Çift Yön Kişi başı

Transfer fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


FİRMA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 495 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 495 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.
Tel: 0216 580 90 00 - Faks: 0216 580 90 90 - e-mail: info@pedkarkongre.com

HESAP NUMARALARI

HESAP ADI: SIMKON TURIZM İNŞ. VE TIC. LTD. ŞTI.
BANKA: İŞBANKASI MOZAİK ÇARŞI ŞB
TL HESABI: TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23
EURO HESABI: TR86 0006 4000 0021 2030 0771 18

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Prof. Dr. Ercan TUTAR
   ercantutar@gmail.com
   Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
   Hoşdere Caddesi No:180/4 Çankaya / ANKARA
    +90(312) 212 02 00
   www.turkpedkar.org.tr

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No: 22/3        34758 Ataşehir - Kadıköy / İSTANBUL
   +90(216) 580 90 00 pbx pbx
   info@pedkarkongre.com
   www.symcon.com.tr