• 11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

 • 18. TÜRK PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
  VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ

  11 - 14 Nisan 2019

  Rixos Premium Otel - Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Dernek olarak her yıl düzenlediğimiz en önemli ve en fazla katılımlı bilimsel etkinliğimiz olan “Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi’nin on sekizincisini 11-14 Nisan 2019 tarihler arasında Antalya’da, Rixos Premium Belek Hoteli Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğimizi ilan etmekten mutluyuz.


Bu yıl geçen yıllardan çok farklı olarak uluslararası davetli konuşmacı sayımızın artacağını çok sayıda uzman yerli konuşmacıya ek olarak aramıza Angelini Annalisa, Mario Carminati, Giovanni Di Salvo, Ziyad Hijazi, Gregor Krings, Massimo Caputo, Nagarajan Muthialu, Hakan Akıntürk, Fransesca Pluchinotta gibi alanında uzman kişilerin de katılacağını müjdeleriz. Bu yıl kongremize uluslararası konuşmacı yanında katılımcı da beklemekteyiz. Bu nedenle her iki ana salonda da simultane tercüme yapılması beklenmektedir.


Geleneksel olarak her yıl yaptığımız kongre öncesi kursta bu yıl konumuz görüntüleme ve klinikle ilişkilendirilmiş “kardiyak morfoloji” olacaktır. Davet edeceğimiz uluslararası fakülte tarafından yapılacak olan bu kursta sadece çıplak gözle piyes ve görüntüler üzerinden değil patolojik örneklerin görüntüleme yöntemleriyle nasıl korele olduğu üzerinde de durulacaktır. Morfolojik sunumları takiben defektlerin 2B/3-B görüntülemelerde nasıl ortaya çıkarıldığı ve karar vermede ileri görüntülemelerin yeri anlatılarak morfoloji-görüntüleme-klinik karar pekiştirmesi yapılacaktır. Ülkemizde ve bölgemizde kardiyak patoloji ve morfoloji konusunda spesifik uzman eksikliği göz önüne alındığında görüntüleme ve klinikle ilişkilendirilmiş bir “kardiyak morfoloji kursu”nun hem kardiyolog ve hem de cerrah katılımcılara çok çekici ve ilginç geleceğini ve de katılımın çok olacağını düşünüyoruz.


Takip eden günlerde derneğimizin organları olan çalışma grupları tarafından düzenlenecek olan spesifik oturumlara ilave olarak bilimsel sekreterlik ve yönetim kurulu tarafından belirlenen Çocuk Kardiyolojisi’ne ve Çocuk Kalp Cerrahisi’ne spesifik oturumlar mümkün olduğunca her iki disiplinin kesiştiği ve ortak konuşmacıların da olduğu ortak oturumlar şeklinde amaçlanmıştır. Bu oturumlar kesinlikle güncel konular ve yenilikleri içeren başlıklarda olacağı gibi konuşmacılar da o başlıklarda deneyimli yerli ve yabancı otoritelerden oluşturulacaktır.


Siz değerli katılımcılardan klinik çalışmalar ve ilginç olgu sunularının değerlendirileceği sözel bildiri oturumlarıyla, poster tartışmaları ile de her zamankinden daha da renkli bir kongre geçireceğimizi düşünüyoruz.


Sempozyuma dernek üyelerimiz dışında “Çocuk Kalp Sağlığı” ile uğraşan, emek veren diğer disiplinlerden meslektaşlarımızı, hemşire, perfüzyonist ve sağlık teknisyenlerin de katılımını bekliyoruz. 2019 baharında uluslararası katılım ve katkının daha da artmış olarak devam edeceği bu kongrede sizlerle birlikte başarılı bir kongre geçireceğimizden emin olarak çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Antalya’da görüşmek üzere....


Saygılarımızla


Prof. Dr. Ahmet Çelebi
TPKKC Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ercan Tutar
TPKKC Derneği Bilimsel SekreteriBİLİMSEL KURUL

  BAŞKAN

  • Prof. Dr. Ahmet Çelebi

  BİLİMSEL SEKRETER

  • Prof. Dr. Ercan Tutar

  BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ

  • Doç. Dr. Ahmet Şaşmazel
  • Prof. Dr. Arda Saygılı
  • Prof. Dr. Atıf Akçevin
  • Prof. Dr. Ayşenur Paç
  • Prof. Dr. Cemşit Karakurt
  • Prof. Dr. Funda Öztunç
  • Prof. Dr. Hakan Ceyran
  • Prof. Dr. Kemal Nişli
  • Prof. Dr. Kürşad Tokel
  • Prof. Dr. Selmin Karademir
  • Doç. Dr. Timur Meşe
  • Prof. Dr. Volkan Tuzcu
  • Prof. Dr. Yakup Ergül
Hakan Akıntürk (Germany)
Angelini Annalisa (Italy)
Massimo Caputo (UK)
Mario Carminati (Italy)
Ziyad Hijazi (Qatar)
Gregor Krings (Netherland)
Nagarajan Muthialu (UK)
Fransesca Pluchinotta (Italy)
Giovanni de Salvo (UK)
Mesud Talat Yelbuz (Saudi Arabia)


Koray Ak
Figen Akalın
Atıf Akçevin
Celal Akdeniz
Alp Alayunt
Dursun Alehan
Nahide Altuğ
Sait Aşlamacı
Semra Atalay
Yüksel Atay
Canan Ayabakan
Numan Ali Aydemir
Ümrah Aydoğan
M. Fatih Ayık
Pelin Ayyıldız
Kadir Babaoğlu
Şevket Ballı
Osman Başpınar
Ali Baykan
Kemal Baysal
Mehmet Salih Bilal
Meki Bilici
Özlem Bostan
Orhan Bulut
Naci Ceviz
Hakan Ceyran
Ahmet Çelebi
Alpay Çeliker
Fatih Çerkeş
Ergün Çil
Aygün Dindar
Rıza Doğan
Rukiye Eker Ömeroğlu
Filiz Ekici
Özlem Elkıran
Abdullah Erdem
İlkay Erdoğan
Ersin Erek
Yakup Ergül
İlker Ertuğrul
Zeynep Eyileten
Ayşe Güler Eroğlu
Dolunay Gürses
Alper Güzeltaş
Olgu Hallıoğlu
Ali Can Hatemi
Sertaç Haydın
Emine Hekim Yılmaz
Erkan İriz
Mehmet Karacan
Selmin Karademir
Cem Karadeniz
Tevfik Karagöz
Cemşit Karakurt
Fırat Kardelen
Mehmet Kervancıoğlu
Ayhan Kılıç
Zübeyir Kılıç
Mustafa Kır
Murat Koç
Gülendam Koçak
Tolga Köroğlu
Mustafa Kösecik
Serdar Kula
Ali Kutsal
Osman Küçükosmanoğlu
Ertürk Levent
Timur Meşe
Nazmi Narin
Kemal Nişli
Deniz Oğuz
Haşim Olgun
Oğuz Omay
Öztekin Oto
Ender Ödemiş
Taliha Öner
Utku Arman Örün
Nazan Özbarlas
Murat Özkan
Süleyman Özkan
Süheyla Özkutlu
Kazım Öztarhan
Funda Öztunç
Erkut Öztürk
Ruhi Özyürek
Ayşenur Paç
Mustafa Paç
Tufan Paker
Gül Sağın Saylam
Levent Saltık
Ayşe Sarıoğlu
Tayyar Sarıoğlu
Nejat Sarıosmanoğlu
Alper Savaş
Arda Saygılı
Ahmet Şaşmazel
Ömer Faruk Şavluk
İ. Cansaran Tanıdır
İrfan Taşoğlu
Emin Tireli
Kürşad Tokel
Sedef Tunaoğlu
Ercan Tutar
Volkan Tuzcu
Halil Türkoğlu
Rıza Türköz
Birsen Uçar
Tayfun Uçar
Baran Uğurlu
Adnan Uysalel
Birgül Varan
Can Vuran
Yalım Yalçın
Yusuf Kenan Yalçınbaş
Arif Yılmaz
Mustafa Yılmaz
Murat Muhtar Yılmazer
Nurgül Yurtseven
İlker K. Yücel
Çiğdem Zeybek

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ANA KONULAR

 • Aritmiler
 • Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Edinsel Kalp Hastalıkları
 • Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Fetal kardiyoloji
 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Kardiyak Morfoloji
 • Kardiyak Görüntüleme
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Konjenital Kalp Cerrahisi
 • Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kalp yetersizliği ve kalp nakli

BİLİMSEL PROGRAM

18. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 11-14 NISAN 2019, ANTALYA
ÖN PROGRAM


11 Nisan 2019; CARDIAC MORPHOLOGY COURSE with image correlations
(tamamen İngilizce olacak ve simultane tercüme yapılacak.)

a.     Normal anatomy and conduction system of the heart
b.     Pathologic anatomy of septation defects
c.     Morphologic demonstration of complex congenital heart disease
d.     Extra-cardiac vascular anomalies
e.     Cardiac morphology and 3D ECHO correlations
f.     Cardiac morphology and 3D CT/MRI correlations
g.     Cardiac morphology and 3D printing models correlations

12-14 Nisan 2019; İZLEYEN GÜNLERDEKİ OTURUMLAR
Açılış konferansı: The career and leadership in pediatric cardiology; Innovations in the Fly!

1.     İntakt ventriküler septumlu pulmoner atrezi (PA-IVS)
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Morfoloji ve görüntüleme; 2 ya da 1,5 ventriküllü tamir için değerlendirme
b.     PA-IVS’li yenidoğan bebekte transkateter tedavi seçenekleri
c.     Biventriküler dolaşıma katkıda bulunabilecek cerrahi RVOT rekonstriksiyonu; ne zaman, nasıl?
d.     Kapak perforasyonu yapılan hastalarda ASD’yi ne zaman kapatalım ve nasıl karar verelim?

2.     Doğuştan sol ventrikül giriş yolu darlıkları
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Pulmoner ven darlıkları; nadir mi, gözden mi kaçırıyoruz?
b.     Doğuştan mitral darlığının cerrahi planlamasında ekokardiyografi
c.     Sol ventrikül giriş yolu darlıklarında transkateter girişimler
d.     Pulmoner ven ve mitral kapağın doğuştan darlıklarında cerrahi

3.     Vasküler halka ve askı ile hava yolu anomalileri
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Vasküler ring ve slinglerin anatomi ve embriyolojisi
b.     Vasküler ring, sling ve hava yolu anomalilerinin görüntülemesi
c.     Vasküler ring ve slinglerde cerrahi
d.     Doğuştan kalp hastalıklarında karşılaşılan hava yolu anomalilerinin cerrahi tedavisi

4.     VSD’li kompleks pulmoner atrezi (PA-VSD)
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Noninvaziv görüntüleme; CTA and MRA
b.     Kalp kateterizasyonu I; ayrıntılı tanısal değerlendirme
c.     Kalp kateterizasyonu II; PA-VSD’de girişimsel strateji
d.     Complex surgical unifocalisation procedures

5.     Koroner arterlerin aortadan anormal çıkış ve seyir anomalileri
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Tanısal değerlendirme ve görüntüleme
b.     Koroner arterlerin aortadan anormal çıkış ve seyir anomalileri
c.     Koroner arterlerin intramiyokardiyal seyir anomalileri (myocardial bridging)
d.     Cerrahi tedavi

6.     Pediyatrik ve konjenital kalp cerrahisinin optimizasyonu için ileri görüntüleme
        Cerrahi- Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Hastaya özgü görüntüleme; hangisi en iyi ve hangisi yeterlidir?
b.     İnvaziv görüntüleme ve çalışmaya ne zaman gereksinim duyarız?
c.     Kardiyak cerrahi öncesi 3 boyutlu printed modeller ve simülasyon
d.     Kardiyak cerrahi öncesi akım dinamikleri (CFD) simülasyonu

7.     Fontan palyasyonunun uzun dönem sonuçları
        Cerrahi- Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     İdeal Fontan kriterleri tarih mi oldu? Uzun dönem sonuçlar bakımından hala önemli mi?
b.     Fontan dolaşımında geç dönem sorunlar ve yönetimi
c.     Fontan dolaşımında kalp yetersizliği mekanizmaları; tedavide güncel yaklaşımlar
d.     Fontan konversiyon veya “takedown” ; seçenekler neler?

8.     Fallot tetralojisinde (FT) pulmoner kapak
        Cerrahi- Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Primer RVOT rekonstriksiyonunda güncel yaklaşım ve teknikler
b.     Onarılmış FT: pulmoner kapak replasmanı endikasyonları; çok mu geç kalıyoruz
c.     Geç RVOT disfonksiyonunda cerrahi; yalnızca kapaklı conduit veya birlikte RVOT rekonstrüksiyonu?
d.     Onarılmış FT: RVOT disfonksiyonunda transkateter girişimler

9.     Girişim planlaması ve girişim sırasında kardiyovasküler görüntüleme
        Girişimsel Kardiyoloji Oturumu
a.     Girişim öncesinde ve sırasında 3 boyutlu ekokardiyografi
b.     3 boyutlu CT ve MR anjiyografi
c.     3 boyutlu rotasyonel anjiyografi
d.     3 boyutlu printed modeller

10.   VSD kapatılmasında tartışmalı alanlar
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     İzole VSD’de doğal seyir
b.     Orta dereceli şantlı asemptomatik VSD’de kapatma endikasyonları ve zamanlama
c.     Outlet VSD’lerinde aort kapak prolapsusu ve aort kapak yetersizliği
d.     Sol ventrikül-sağ atriyum komünikasyonu; ne kadar önemli?

11.   Subaortik darlık: basit gibi görünen zor bir lezyon
        Cerrahi-Kardiyoloji Ortak Oturumu
a.     Subaortik darlıkta anatomi/morfoloji
b.     Endikasyon ve en iyi çözüm için noninvaziv görüntüleme
c.     Subaortik discret membranda cerrahi incelikler
d.     Fibro-muskuler tünel/kombine darlıkta cerrahi çözümler
e.     Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide cerrahi

12.   Pulmoner arter ve dallarında transkateter girişimler
        Girişimsel Kardiyoloji ÇG Oturumu
a.     Supravalvar ana PA ve kompleks bifurkasyon darlıkları
b.     Pulmoner arter dal ve periferik darlıkları
c.     Pulmoner arterlerde “cutting” balon anjiyoplasti

13.   Onarılmış doğuştan kalp hastalıklı (DKH) erişkinlerde geç dönem sorunları ve sekeller
        Erişkin yaşa ulaşmış DKH ÇG Sempozyumu
a.     DKH’lı erişkinlerde aritmiler ve iletim bozuklukları
b.     Onarılmış Fallot tetralojisi ve pulmoner atrezili hastalardaki geç dönem sorunları
c.     Ross ameliyatı yapılmış hastalardaki geç dönem sorunlar
d.     Atriyal/arteriyel switch ve Rastelli cerrahisi sonrası geç dönemde karşılaşılan sorunlar

14.   Kardiyopulmoner etkileşimler ve mekanik ventilasyon (MV)
        Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım ÇG Sempozyumu
a.     MV sırasında ve kan gazı değişikliklerinde kardiyopulmoner etkileşim
b.     Kalp cerrahisi sonrası standart MV ve ekstübasyon stratejileri
c.     Sol ventrikül işlev bozukluğu ve pulmoner konjesyonda MV
d.     Pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül disfonksiyonunda MV

15.   Çocuklarda perikardiyal hastalıklar
        Edinsel Kalp Hastalıkları ve Korunma ÇG Sempozyumu
a.     Akut perikardit ve miyoperikardit
b.     Perkütan perikardiyosentez ve drenaj; adım adım uygulama tekniği
c.     Kronik rekürren ve konstriktif perikardit
d.     Perikardın doğuştan anomalileri

16.   Çocuklar ve doğuştan kalp hastalarında kardiyak pacemaker uygulamaları
        Disritmi ÇG Sempozyumu
a.     Kalıcı pacemaker endikasyonları
b.     Device-lead-program seçimi ve ideal pacing lokalizasyonu nasıl olmalı?
c.     Pacemaker izleminde dikkat edilmesi gerekenler ve komplikasyonların tanınması
d.     Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT); ne zaman, kime, nasıl?

17.   Fetal ve perinatal kardiyoloji
        Fetal Kardiyoloji ÇG Sempozyumu
a.     Normal fetal kardiyovasküler anatomi and fizyoloji
b.     Kompleks doğuştan kalp hastalıklarında fetal dolaşım
c.     Fetal kalp anomalilerinin ilerleme/evrilme mekanizmaları ve izlemi
d.     Kompleks kalp anomalili bebeğin doğum planlaması; ne zaman, nerede, nasıl?

18.   Atriyoventriküler septal defektte (AVSD) görüntüleme
        Kalp Görüntülemesi ÇG Sempozyumu
a.     Parsiyel AVSD
b.     Komplet AVSD
c.     AVSD’nin nadir ve geçiş formları
d.     Dengesiz AVSD

19.   VSD ve PS’lu doğuştan düzeltilmiş büyük arter transpozisyonuda seçenekler; Tartışmalı Oturum
        Cerrahi ÇG Oturumu
a.     Doğal seyir: Asemptomatik ve iyi oksijen satürasyonu varsa dokunma
b.     Biventriküler geleneksel onarım en iyisidir; basittir ve sonuçları iyidir
c.     Univentriküler onarım/modifikasyonları; pompalayan iki ventrikül ve korunmuş sağ ventrikül işlevi
d.     Biventriküler anatomik onarım en iyisidir; sistemik dolaşıma morfolojik sol ventrikül çalışmalı

20.   VSD ve sol ventrikül çıkış yolu darlıklı kompleks BAT hastalarında cerrahi
        Cerrahi ÇG Sempozyumu
a.     En iyi cerrahi seçenek için ameliyat öncesi değerlendirme
b.     Rastelli ameliyatında zor vakalar
c.     Nikaidoh ameliyatı; ne zaman ve nasıl?
d.     REV ve nadir yapılan ameliyatlar

21.   Tüm yönleriyle pediyatrik kardiyopulmoner by-pass (KPBP)
        Cerrahi ÇG Sempozyumu
a.     KBBP’nin mekanik yönleri ve miyokardiyal koruma teknikleri
b.     KPBP’e sistemik inflamatuar yanıt ve korunma stratejileri
c.     KBBP’la ilişkili akciğer hasarı
d.     KPBP sırasındaki nörolojik ve serebral koruma stratejileri

22.   Kalp hastalarında vücut dışı yaşam desteği
        Cerrahi ÇG Oturumu
a.     ECMO altındaki hastada takip ve yönetim
b.     Univentriküler ve biventriküler destek cihazları; Ne zaman ve hangisi?
c.     ECMO’da ilaç kullanımı ve eliminasyonu
d.     Yeni ve gelişmekte olan ventrikül destek cihazları

UYDU SEMPOZYUMU (ABBOTT MEDİCAL)
Amplatzer “occluderlar”la transkateter defekt kapatılması; İlginç olgular

VİDEO ve OLGU OTURUMLARI
A.     Cerrahi Video Oturumu
B.     Girişimsel Video Oturumu; genişletme ve vasküler komünikasyon kapatılması
C.     Aritmi ve elektrofizyoloji olgu oturumu; EKG’den EPS’ye SVT olguları

SÖZLÜ SUNUMLAR


BİLDİRİLER

SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER KONU BAŞLIKLARI

 1. Ekokardiyografi ve Noninvaziv Görüntüleme
 2. Pediyatrik Disritmi
 3. Girişimsel Kardiyoloji
 4. Pediyatrik ve Konjenital Kalp Cerrahisi
 5. Genel(Romatizmal ateş, Pulmoner hipertansiyon, Erişkin konjenital vb)
 6. Pediyatrik Kardiyak Yoğun BakımBildiri Gönderim Son Tarihi: 01 ŞUBAT 2019


SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ gönderim koşulları

 • Bildirilerin on-line sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 01 Şubat 2019'dur. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

 • Bildiri gönderme dili Türkçe’dir.
 • Yazar(lar)’ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtilmeksizin yazılmalıdır. Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bildiri metni içinde ve başlığında kurum adı veya yazar adı (örneğin ….. hastanesi –merkezi deneyimi veya ……. merkezine-hastanesine başvuran, … ‘de … hastada yapılan çalışmada vb) belirtilmemelidir.
 • Bildirinin türü, sunum şekli (sözel bildiri, poster, fark etmez) ve yapacak kişinin işaretlenmesi zorunludur.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri veya poster sunumu) konusundaki son karar yazarların talepleri de göz önüne alınarak bilimsel komiteye aittir.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri özeti yazımında bölümler orijinal çalışma ve araştırma ise; Giriş ve Amaç, Gereçler ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç (4 bölüm), olgu (vaka) bildirimi ise; Giriş, Olgu(lar), Tartışma ve Sonuç (üç bölüm) şeklinde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özetine en fazla 2 resim/tablo eklenecektir (2 resim veya 2 tablo veya 1 resim+1 tablo). Eklenecek resim veya tabloların 1MB’dan düşük olması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
 • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, on-line bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
 • Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 01 Şubat 2019'dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 17 Şubat 2019 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

GENEL BİLGİLER

KONGRE MERKEZİ

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi Rixos Premium Otel, Belek, Antalya'da gerçekleştirilecektir.

KONGRE TARİHİ

11 - 14 Nisan 2019

KONGRE DİLİ

Kongrenin dili Türkçe'dir.

KONGRE ANA ÇİZGİLERİ

Kayıt - Rezervasyon: 11 - 14 Nisan 2019
Bilimsel Program:     11 - 14 Nisan 2019


DAVET MEKTUBU

İstenmesi durumunda Symcon Turizm tarafından gönderilecektir. Davet mektubu, yolculuk, konaklama ve benzeri durumlara ilişkin herhangi bir ayrıcalık sağlamaz.

KREDİLENDİRME

Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

KAYIT VE BİLGİ HİZMETLERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir. info@pedkarkongre.com adresine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da gönderilebilecektir.

KATILIM BELGELERİ

Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları kongre günlerinde kayıt masalarından verilecektir.

YAKA KARTLARI

Katılımcı yaka kartının - güvenlik açısından - toplantılar süresince görünür biçimde takılması gereklidir.

KONGRE ÇANTALARI

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılarımıza kayıt masalarından verilecektir.
KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

KAYIT TİPİ ERKEN KAYIT
(7 Aralık 2018 ve öncesi)
GEÇ KAYIT
(8 Aralık 2018 ve sonrası)
Uzman 1.300 TL 1.600 TL
Asistan, Hemşire 1.000 TL 1.300 TL
Firma Yetkilisi 1.600 TL 1.600 TL
Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 10.000 TL
Dış Katılım (Günlük) *
Konaklama yapmayan misafirlerimiz için geçerli olup, kayıt ücretine ek olarak alınacaktır.
400 TL

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre yaka kartı ve cep program kitapcığı
 • Bilimsel programa katılım
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
* Kongre bilimsel aktviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan katlımcıların ve firma temsilcilerinin, Rixos Premium Otel’in “her şey dahil” konseptnde çalışması sebebiyle, kayıt ücretne ilave olarak otel tarafndan talep edilen dış katlımcı farkı ücret alınması gerekmektedir. Dış katlımcı farkı; kongre süresince dış katlımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, açılış kokteyline ve otelin her şey dahil konseptndeki imkanlarını kapsar.
Sabah ve akşam yemeği dahil olmayıp saat 18.00’e kadar geçerlidir.


Kayıt fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA

RIXOS PREMIUM OTEL ERKEN KAYIT
(7 Aralık 2018 ve öncesi)
GEÇ KAYIT
(8 Aralık 2018 ve sonrası)
Tek Kişilik Oda 3.500 TL 4.000 TL
İki Kişilik Odada Kişi Başı 2.500 TL 2.750 TL

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 11 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 14 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Konaklama 3 gece her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Öğle yemeği, aktivite gecesi konaklama fiyatına dahildir.
Konaklama fiyatlarına % 8 KDV ilave edilecektir.


İptal Şartları

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 3 Aralık 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50'si iade edilecektir.
 • 3 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.


TRANSFER

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri ücreti karşılığında Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Transfer taleplerinin ödemesi yapılarak en geç 01 Nisan 2019 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
OTOBÜS - MİNİBÜS 450 TL / Çift Yön Kişi başı

Transfer fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


FİRMA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 495 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 495 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.
Tel: 0216 580 90 00 - Faks: 0216 580 90 90 - e-mail: info@pedkarkongre.com

HESAP NUMARALARI

HESAP ADI: SIMKON TURIZM İNŞ. VE TIC. LTD. ŞTI.
BANKA: İŞBANKASI MOZAİK ÇARŞI ŞB
TL HESABI: TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23
EURO HESABI: TR86 0006 4000 0021 2030 0771 18

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Prof. Dr. Ercan TUTAR
   ercantutar@gmail.com
   Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
   Hoşdere Caddesi No:180/4 Çankaya / ANKARA
    +90(312) 212 02 00
   www.turkpedkar.org.tr

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No: 22/3        34758 Ataşehir - Kadıköy / İSTANBUL
   +90(216) 580 90 00 pbx pbx
   info@pedkarkongre.com
   www.symcon.com.tr