DAVET


Değerli Meslektaşlarımız ve Çocuk Kalbi Emekçileri,


Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği olarak her yıl düzenlediğimiz en önemli ve en fazla katılımlı bilimsel etkinliğimiz olan Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi’nin on yedincisini 18-21 Nisan 2018 tarihlerinde Lara-Kundu, Antalya’da, Royal Seginus Oteli Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.Kongremizi Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Cerrahisi alanındaki güncel bilimsel konu ve yeniliklerin yer aldığı, alanında uzman yerli ve yabancı hekimlerin bilimsel ziyafeti şeklinde gerçekleştirmek azmindeyiz. Geleneksel olarak yapıldığı gibi ilk gün gerçekleştirilecek yarım günlük Kardiyoloji ve Cerrahi paralel kurslarıyla başlayacak olan kongremizin, sonraki üç günde tüm çalışma gruplarımızın düzenleyecekleri oturumlar ve ayrıca bu yıla özgün “Uzmanına Danışalım” ve “Doğru Bilinen Yaygın Yanlışlar ve Sık Yapılan Hatalar” gibi oturumlarla daha da renkli ve klinik pratiğe yönelik olmasını planlıyoruz.Bu yıl kliniklerden gönderilen sözel sunu isteklerine daha fazla yanıt verebilmek için buna yönelik oturumları artırmayı düşünüyoruz. Ayrıca Çocuk Hekimlerine, yan dal asistanlarına, perfüzyonist ve hemşirelerimize yönelik programlar da yaparak katılımı artırmak amacındayız.Sempozyuma sayın meslektaşlarımızın, “Çocuk Kalbi”ne emek veren tüm sağlık emekçilerinin katılımını bekliyor, verimli bir kongre geçirmek ümidiyle çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.Saygılarımızla
Prof. Dr. Ahmet Çelebi
TPKKC Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ercan Tutar
TPKKC Derneği Bilimsel SekreteriDERNEK YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

 • Prof. Dr. Ahmet Çelebi

GENEL SEKRETER

 • Prof. Dr. N. Kürşad TOKEL

SAYMAN

 • Doç. Dr. Timur MEŞE

BİLİMSEL SEKRETER

 • Prof. Dr. Ercan TUTAR

ÜYELER

 • Prof. Dr. Atıf AKÇEVİN
 • Prof. Dr. Hakan CEYRAN
 • Prof. Dr. Cemşit KARAKURT
 • Prof. Dr. Volkan TUZCU
 • Doç. Dr. Ahmet ŞAŞMAZELKONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI

 • Prof. Dr. Ahmet ÇELEBİ

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERİ

 • Prof. Dr. Ercan TUTAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU

 • Doç. Dr. Ahmet ŞAŞMAZEL
 • Prof. Dr. Arda SAYGILI
 • Prof. Dr. Atıf AKÇEVİN
 • Prof. Dr. Ayşenur PAÇ
 • Prof. Dr. Cemşit KARAKURT
 • Prof. Dr. Funda ÖZTUNÇ
 • Prof. Dr. Hakan CEYRAN
 • Prof. Dr. Kemal NİŞLİ
 • Prof. Dr. Kürşad TOKEL
 • Prof. Dr. Selmin KARADEMİR
 • Doç. Dr. Timur MEŞE
 • Prof. Dr. Volkan TUZCU
 • Doç. Dr. Yakup ERGÜL


* İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.


KONGRE BİLİMSEL KURULU

ANA KONULAR

 • Aritmiler
 • Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Edinsel Kalp Hastalıkları Ve Korunma
 • Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Girişimsel Pediyatrik Kardiyoloji
 • Kardiyak Görüntüleme
 • Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım
 • Pulmoner Hipertansiyon
PROGRAM

18 NİSAN ÇARŞAMBA

SALON A
10.30 - 12.00 Yeterlilik sınavı
13.00 - 18.00 3-D /4-D İLERI EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

SALON B
13.00 - 18.00 ECMO KURSU

19 NİSAN PERŞEMBE

SALON A
08.00 - 08.30 Açılış
08.30 - 09.30 Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül
Sınıflama ve cerrahiye yönelik EKO değerlendirmesi
Cerrahi seçenekler ve teknik
İntrakardiyak tünel oluşturmada zorluklar ve çözümler
Tartışma
09.30 - 10.30 GENEL KARDİYOLOJİ PRATİĞİ
Pratikte uygulamalarımız kanıta dayalı mı?
Spor kısıtlamaları: Aşırı korumacı mıyız?
İnfektif endokardit korumasını abartıyor muyuz?
Gerçekten romatizmal ateş mi? Profilaksi yapmalı mıyız?
Tartışma
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI
11-00 - 12.00 DİSRİTMİ ÇALIŞMA GRUBU SEMPOZYUMU
Uzun QT Sendromu
Risk sınıflaması ve Genetiğin Rolü
Provakasyon Testleri Nasıl Yorumlanmalı?
Optimal Tedavi: Hangisi? Ne Zaman?
Sınırda Uzun QT'li Çocuk: Ne Yapalım?
Tartışma
12.00 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 14.00 FETAL KARDİYOLOJİ
Fetal kalp fonksiyonları
Kardiyak malpozisyonların değerlendirilmesi
Fetal aritmilerin ekokardiyografik değerlendirilmesi
Fetal girişimlerde neredeyiz? Yeterince etkin mi?
Tartışma
14.00 - 15.00 UYDU SEMPOZYUM
15.00 - 15.30 ÇAY-KAHVE ARASI
15.30 - 16.30 SÖZEL SUNUMLAR
16.30 - 17.30 Çocukluk Çağında Kardiyomiyopatiler
Genetik-metabolik nedenler; her olguda araştırılmalı mı?
Hipertrofik kardiyomiyopati ve ani ölüm; risk değerlendirmesi
İzole sol ventriküler nonkompaksiyon; gereğinden fazla mı tanı koyuyoruz?
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi tanı kriterleri; risk değerlendirmesi
Tartışma
17.30 - 18.00 Yoğun Bakım Çalışma Grubu Toplantısı

SALON B
09.30 - 10.30 CERRAHİ OTURUMU
Atriyoventriküler kapak tamiri
Mitral ve triküspid kapak cerrahi endikasyonları
Mitral kapak tamiri
Triküspid kapak tamiri
Tartışma
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI
11-00 - 12.00 CERRAHİ OTURUMU
Aort Koarktasyonu (AK) ve Kesintili Aortik Arkus (IAA)
Hipoplazik arkuslu AK’da cerrahi teknikler
AK VSD birlikteliğinde cerrahi seçenekler
Kesintili aortik arkusta cerrahi teknikler
LVOT obstrüksiyonlu kesintili aortik arkusta cerrahi
Tartışma
12.00 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13-00 - 14.00 CERRAHİ OTURUMU
Fallot tetralojisi (FT) cerrahi tamiri
Aşamalı tamir vs primer tam düzeltme
Aşamalı tamir kararında girişimsel alternatifler
FT’de yaptığımız gerçekten tam düzeltme mi; uzun dönem sonuçlar
FT’de kapak koruma teknikleri
14.00 - 15.00 UYDU SEMPOZYUM
15.00 - 15.30 ÇAY-KAHVE ARASI
15.30 - 16.30 SÖZEL SUNUMLAR
17.30 - 18.00 Ekokardiyografi Çalışma Grubu Toplantısı

SALON C
15.30 - 16.30 SÖZEL SUNUMLAR

20 NİSAN CUMA

SALON A
07.30 - 08.00 Girişimsel Çalışma Grubu Toplantısı
08.00 - 09.00 GUCH ÇALIŞMA GRUBU SEMPOZYUMU
Triküspid kapağın Ebstein anomalisi
Morfoloji, Fizyopatoloji ve Klinik
Görüntüleme ve Girişim Endikasyonları
Cerrahi Tedavi Seçenekleri ve Teknik
Tartışma
09.00 - 10.00 EDİNSEL KALP HASTALIKLARI SEMPOZYUMU
Olgularla Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu
Nöromuskuler hastalıklar
Metabolik hastalıklar
Nefrolojik hastalıklar
Hematolojik ve Onkolojik Hastalıklar
Tartışma
10.00 - 10.30 ÇAY-KAHVE ARASI
10.30 - 11.30 GİRİŞİMŞEL ÇALIŞMA GRUBU SEMPOZYUMU
Girişimsel Kardiyolojide Zor Olgular
VSD kapatmada zorluklar ve sınırlamalar
Kompleks ve zor koarktasyonda stent
Pulmoner dolaşım için duktal stentte zor olgular
Sistemik dolaşım için duktal stent; işlemsel sorunlar
Tartışma
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUM
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
10.30 - 11.30 PEDİYATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU SEMPOZYUMU
Postoperatif Hastada Yoğun Bakım
Aortopulmoner Şantların Yönetimi
Glenn ve Fontan Sonrası Mekanik Ventilasyon
Norwood Evre I'de Postoperatif Bakım
Postoperatif Serebral Korunma
14.30 - 15.30 SÖZEL SUNUMLAR
15.30 - 16.00 ÇAY-KAHVE ARASI
16.00 - 17.00 HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU
Evre I Norwood’da teknik; S-P şant ve Sano conduit
Hybrid Yaklaşım
Evreler arası izlem
Kapsamlı Evre II Norwood
Tartışma
19.00 - 22.00 Gala yemeği ve sosyal program

SALON B
07.30 - 08.00 GUCH Çalışma Grubu Toplantısı
09.00 - 10.00 CERRAHİ OTURUMU
Komplet Atriyoventriküler Septal Defekt (AVSD)
Komplet AVSD’de tamir teknikleri ve sonuçları
Unbalanced AVSD; band mı? biventriküler düzeltme mi ?
AVSD TOF birlikteliği; ne zaman ve nasıl tamir?
Tamir edilmiş AVSD’de reoperasyonlar ve teknik
Tartışma
10.00 - 10.30 ÇAY-KAHVE ARASI
10.30 - 11.30 CERRAHİ OTURUMU
Aort stenozu olgularında sınırda sol ventrikül
Biventriküler vs univentriküler tamir; kriterlerin güvenilirliği
Univetriküler tamir daha iyi onu tercih ederim
Uygun olmayanlarda bile biventriküler tamir zorlanabilir
Univentriküler tamirden biventrikülere konversiyon
Tartışma
11.30 - 12.30 UYDU SEMPOZYUM
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30 - 15.30 SÖZEL SUNUMLAR

SALON C
07.30 - 08.00 Cerrahi ÇG Toplantısı
   
14.30 - 15.30 SÖZEL SUNUMLAR

21 NİSAN CUMARTESİ

SALON A
08.00 - 08.30 Disritmi Çalışma Grubu Toplantısı
08.30 - 09.30 EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU SEMPOZYUMU
Mitral Kapağın Görüntüleme ve Değerlendirilmesi
Floppy mitral kapak ve mitral kapak prolapsusu
Mitral yetersizliği
Mitral darlığı
Protez mitral kapak
Tartışma
09.30 - 10.30 SÖZEL SUNUMLAR
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI
11.00 - 12.00 OLGU ODAKLI OTURUM (KARDİYOLOJİ)
Disritmi 1
Girişimsel 1
Fetal eko 1
Disritmi 2
Girişimsel 2
Fetal eko 2
Fetal eko 2
12.00 Kapanış

SALON B
08.00 - 08.30 Edinsel Çalışma Grubu Toplantısı
08.30 - 09.30 CERRAHİ OTURUMU
Doğuştan Aort Kapak Hastalığı
Aort kapak darlığında cerrahi valvotomi daha mı iyi?
Küçük aort annulusunu genişletme teknikleri
Aort kapak tamiri; teknik ve sonuçlar
Ross-AVR-biyoprotez; ne zaman? Hangisi
Tartışma
09.30 - 10.30 SÖZEL SUNUMLAR
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE ARASI
11.00 - 12.00 OLGU ODAKLI OTURUM (CERRAHİ KONSEY VE VİDEO)

SALON C
09.30 - 10.30 SÖZEL SUNUMLAR
BİLDİRİLER

SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER KONU BAŞLIKLARI

 1. Ekokardiyografi ve Noninvaziv Görüntüleme
 2. Pediyatrik Disritmi
 3. Girişimsel Kardiyoloji
 4. Pediyatrik ve Konjenital Kalp Cerrahisi
 5. Genel(Romatizmal ateş, Pulmoner hipertansiyon, Erişkin konjenital vb)
 6. Pediyatrik Kardiyak Yoğun BakımBildiri Gönderim Son Tarihi: 11 ŞUBAT 2018


SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ gönderim koşulları

 • Bildirilerin on-line sistem üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 11 Şubat 2018'dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

BİLDİRİ ÖZETİ GENEL KURALLARI

 • Bildiri gönderme dili Türkçe’dir.
 • Yazar(lar)’ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtilmeksizin yazılmalıdır. Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bildiri metni içinde ve başlığında kurum adı veya yazar adı (örneğin ….. hastanesi –merkezi deneyimi veya ……. merkezine-hastanesine başvuran, … ‘de … hastada yapılan çalışmada vb) belirtilmemelidir.
 • Bildirinin türü, sunum şekli (sözel bildiri, poster, fark etmez) ve yapacak kişinin işaretlenmesi zorunludur. Yalnızca sözel bildiri talebi olduğu takdirde hakem değerlendirmeleri sonucunda sözel bildiri kategorisine girmez ise sunumu mümkün olmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri veya poster sunumu) konusundaki son karar yazarların talepleri de göz önüne alınarak bilimsel komiteye aittir.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri özeti yazımında bölümler orijinal çalışma ve araştırma ise; Giriş ve Amaç, Gereçler ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç (4 bölüm), olgu (vaka) bildirimi ise; Giriş, Olgu(lar), Tartışma ve Sonuç (üç bölüm) şeklinde düzenlenmelidir.
 • Bildiri özetine en fazla 2 resim/tablo eklenecektir (2 resim veya 2 tablo veya 1 resim+1 tablo). Eklenecek resim veya tabloların 1MB’dan düşük olması gerekmektedir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
 • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, on-line bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
 • Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 11 Şubat 2018'dir. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

GERİ BİLDİRİM

Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 19 Mart 2018 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Erken Kayıt Avantajı İçin Son Tarih 8 ARALIK 2018
Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih 11 ŞUBAT 2018


KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

KAYIT ÜCRETLERİ ERKEN KAYIT
(08 ARALIK 2017'DEN ÖNCE)
GEÇ KAYIT
(08 ARALIK 2017 VE SONRASI)
UZMAN 225 € 250 €
ASİSTAN 180 € 200 €
FİRMA YETKİLİSİ 225 € 250 €
KONGRE STANDI MEVCUT OLMAYAN FİRMA TEMSİLCİSİ 1750 €
DIŞ KATILIM GÜNLÜK *
Konaklama yapmayan misafirlerimiz için geçerli olup, kayıt ücretine ek olarak alınacaktır.
65 €

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Kongre yaka kartı ve cep program kitapcığı
 • Bilimsel programa katılım
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
* Kongre bilimsel aktviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan katlımcıların ve firma temsilcilerinin, Royal Seginus Otel’in “her şey dahil” konseptnde çalışması sebebiyle, kayıt ücretne ilave olarak otel tarafndan talep edilen dış katlımcı farkı ücret alınması gerekmektedir. Dış katlımcı farkı; kongre süresince dış katlımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, açılış kokteyline ve otelin her şey dahil konseptndeki imkanlarını kapsar. Sabah ve akşam yemeği dahil olmayıp saat 18.00’e kadar geçerlidir.

Kayıt fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA

ROYAL SEGİNUS OTEL ERKEN KAYIT
(08 ARALIK 2017'DEN ÖNCE)
GEÇ KAYIT
(08 ARALIK 2017 VE SONRASI)
Tek Kişilik Oda 510 € 550 €
İki Kişilik Odada Kişi Başı 390 € 420 €

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 18 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 21 Nisan 2018 saat 12:00’dir.
 • Konaklama 3 gece her şey dahil bazında olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Öğle yemeği, aktivite gecesi konaklama fiyatına dahildir.
Konaklama fiyatlarına % 8 KDV ilave edilecektir.


İptal Şartları

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 1 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %50'si iade edilecektir.
 • 1 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan iptallerde alınan ödemenin iadesi yapılmaz.


TRANSFER

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri ücreti karşılığında Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Transfer taleplerinin ödemesi yapılarak en geç 01 Nisan 2018 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
OTOBÜS - MİNİBÜS 30 € / Tek Yön Kişi başı
ÖZEL ARAÇ 90 € / Tek Yön

Transfer fiyatlarına % 18 KDV ilave edilecektir.


FİRMA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 470 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ NOT

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 470 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.
Tel: 0216 580 90 00 - Faks: 0216 580 90 90 - e-mail: info@pedkarkongre.com

HESAP NUMARALARI

HESAP ADI: Simkon Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti
BANKA: Finansbank 1056 Capitol Altunizade
TL HESABI: TR92 0011 1000 0000 0011 6131 47
EURO HESABI: TR4200 1110 0000 0000 11613174

BİLİMSEL SEKRETARYA

   Prof. Dr. Ercan TUTAR
   ercantutar@gmail.com
   Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
   Hoşdere Caddesi No:180/4 Çankaya / ANKARA
    +90(312) 212 02 00
   www.turkpedkar.org.tr

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No: 22/3 34758 Ataşehir - Kadıköy / İSTANBUL
   +90(216) 580 90 00 pbx pbx
   info@pedkarkongre.com
   www.symcon.com.tr