Bilimsel Program

Saat Salon A Salon B
09.00-10.30 Yönetim Kurulu Toplantısı
10.30-12.00 Yeterlilik Sınavı
  Kardiyoloji Kurs
Temel Tanısal İşlemler
Başkanlar:
Kemal Nişli, Abdullah Erdem
Cerrahi Kurs
Ozaki Prosedürü
Başkanlar:
Halil Türkoğlu, Erkan İriz
14.00-14.20 Kalp kateterizasyonu öncesi hastanın hazırlanması
İbrahim İlker Çetin
Morfoloji ve görüntüleme
Sezen Ugan Atik
14.20-14.40 Temel tanısal kalp kateterizasyonunda anestezi yönetimi
Mustafa Bıçak
Üç leaflet’te Ozaki prosedürü
Serhat Bahadır Genç
14.40-15.00 Temel tanısal işlemlerde sık kullanılan malzemeleri tanıyalım
Utku Arman Örün
Dejeneratif ve 2 leaflet’te Ozaki prosedürü
Sertaç Haydın
15.00-15.20 KAHVE ARASI
15.20-15.40 Anjiyografik görüntüleme sırasında dikkat edilmesi gerekenler
Ali Baykan
Pratik uygulama
  Tanısal kalp kateterizasyonu endikasyonları ve değerlendirme  
15.40-15.55 Tek ventrikül hastalarında
Abdullah Erdem
 
15.55-16.10 Diğer siyanotik hastalarda
Selman Vefa Yıldırım
 
16.10-16.25 Asiyanotik hastalarda
İbrahim Ece
 
16.25-16.40 KAHVE ARASI
16.40-16.55 Hemodinamik çalışma ve vasoreaktivite testi kime, nasıl, ne zaman yapılmalı? Nasıl yorumlanmalı?
Serdar Kula
 
16.55-17.10 Uygulayıcı ve uygulanan için Radyasyon zararını en aza indirme yolları
İbrahim Cansaran Tanıdır
 
17.10-17.25 Komplikasyonlar ve yönetimi
Niyazi Kürşad Tokel
 
17.30 KAPANIŞ VE TEMENNİLER
Saat Salon A Salon B Salon C
08.00-08.20 Açılış Konuşması
Niyazi Kürşad Tokel – TPKKD Başkanı
   
08.20-08.50 Açılış Konferansı
Türkan Ertuğrul ve Coşkun İkizlerPediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Cerrahisinin ülkemizdeki gelişimi
 
09.00-10.20 Atriyal septum girişimleri (ASD/PFO kapatma dışı)
Başkanlar:
Tayfun Uçar, Cemşit Karakurt
Görüntüleme

Sevcan Erdem
Balon septostomi ve septoplasti
Serdar Epçaçan
Transseptal ponksiyon
Serhat Koca
Atriyal stent
Türkay Sarıtaş
Tartışma
Borderline LV
Başkanlar:
Funda Öztunç, Atıf Akçevin
Sınırda LV tanı kriterleri ve yol haritasının belirlenmesi
Tom Loke, Yue-Hin
Sınırda LV için iki ventrikül cerrahi yöntemler ve teknik
Baha Alsoufi
Tek ventrikül daha iyidir
Oktay Korun
Tartışma
 
10.20-10.40 KAHVE ARASI
10.40-11.30 Sözel Sunumlar 1
Başkanlar:
 Mehmet Kervancıoğlu, Ahmet Sert
Sözel Sunumlar 2
Başkanlar:
 Birsen Uçar, Haşim Olgun
Sözel Sunumlar 3
Başkanlar: 
Zeynep Eyileten, Adnan Uysalel
11.30-12.20 Sözel Sunumlar 4
Başkanlar: 
Mustafa Yılmaz, Atakan Atalay
Sözel Sunumlar 5
Başkanlar:
 Alpay Çeliker, Fahrettin Uysal
Sözel Sunumlar 6
Başkanlar: 
Nahide Altuğ, Ayşe Esin Kibar Gül
12.20-13.30 Erişkin yaşta ccTGA; karşılaşılan problemler ve yönetimi
Başkanlar:
Fatma Sedef Tunaoğlu, Figen Akalın
cc-TGA’lı erişkin hastalarda prognozu etkileyen faktörler ve yönetimi

Canan Ayabakan
Fizyolojik, palyatif ve anatomik cerrahi tedavi uygulanmış hastalarda erişkin dönemde görülen problemlere; Medikal Yaklaşım
Özlem Mehtap Bostan
Cerrahi Yaklaşım
Mehmet Salih Bilal
cc-TGA’da erişkin dönemde karşılaşılan ritm problemleri ve güncel pacing stratejisi
Yakup Ergül
Tartışma
Fetal dönemde sağ kalp anomalileri
Başkanlar:
Nazan Özbarlas, Abdülkadir Babaoğlu
Sağ atriyum anomalileri
Hasan Ercan Tutar
Triküspit kapak anomalileri
Ebru Aypar
RV anomalileri
Osman Yılmaz
Pulmoner arter anomalileri
Taliha Öner
Tartışma
 
13.30-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30-15.45 Antiaritmik ilaçlar
Başkanlar:
Volkan Tuzcu, Cem Karadeniz
Aksiyon potansiyeli fizyolojisi ve iyon kanalları
Senem Özgür
Antiaritmiklere genel yaklaşım ve yeni sınıflandırma
Mehmet Karacan
Antiaritmiklerin yan etkileri ve ilaç etkileşimleri
Şevket Ballı
Tartışma
Tek ventrikül hastalarında görüntüleme
Başkanlar:
Timur Meşe, Sertaç Çiçek
Evre 1 öncesi değerlendirme
İbrahim Halil Demir
Evre 2 öncesi değerlendirme
Reşit Ertürk Levent
Evre 3 öncesi değerlendirme
Birgül Varan
Fontan hastalarının kardiyak MR ile izlemi
Sezen Ugan Atik
Tartışma
Ünifokalizasyon güncel yaklaşım
Başkanlar: Mustafa Paç, Alp Alayunt
VSD-MAPCA hastalarında preop BT-MR değerlendirme
Serçin Özkök
Tek aşamalı midline sternotomi ile unifokalizasyon
Ali Can Hatemi
Rehabilitasyon da iyi bir cerrahi yaklaşımdır
Yves d’Udekem
Tartışma
15.45-16.00 KAHVE ARASI
16.00-16.30

UYDU SEMPOZYUMU - 1
İmplante Edilebilir Kardiyak Monitörler

Başkanlar: Volkan Tuzcu, Celal Akdeniz, Yakup Ergül
Konuşmacı: Georgia Sarquella Brugada
   
16.30-18.00 Cerrahide kullanılan biomateryeller
Başkanlar: Tayyar Sarıoğlu, Tufan Paker
Biyomateryallerin günümüzdeki yeri ve gelecek
Ergin Koçyıldırım
Doğumsal kalp cerrahisinde hangisi; Ksenograft, homograft, PTFE
Yüksel Atay
Ülkemizde insan kaynaklı doku temininde neredeyiz ? Zorluklar ve çözüm önerileri
Utku Ateş
Tartışma
Akut romatizmal ateş
Başkanlar:
Dolunay Gürses, Murat Muhtar Yılmazer
ARA sıklığı, modifiye Jones kriterleri ve tanıdaki zorluklar
Ayhan Pektaş
Sessiz kardit
Alper Akın
Mitral yetersizlik: Ekokardiyografik ayırıcı tanı
Semiha Terlemez Tokgöz
ARA tedavi ve profilaksisi
Özge Pamukçu
Tartışma
 
18.00-18.30 Yoğun Bakım ÇG Toplantısı Pulmoner Hipertansiyon ve Kalp Yetmezliği ÇG Toplantısı Görüntüleme ÇG Toplantısı
Saat Salon A Salon B Salon C
08.00-08.20

Edinsel ÇG Toplantısı

Erişkin DKH ÇG Toplantısı

Fetal ÇG Toplantısı

08.20-09.40 İleri evre pulmoner hipertansiyon yönetimi
Başkanlar:
Dursun Alehan, Serdar Kula
Medikal tedavi seçenekleri
Ayşe İnci Yıldırım
Transkateter ve cerrahi tedavi seçenekleri
Hayrettin Hakan Aykan
Ventrikül destek cihazları
Mutlu Uysal Yazıcı
Kalp-akciğer nakli
Erdal Yekeler
Tartışma
Duktus bağımlı pulmoner dolaşımlı yenidoğanda önemli noktalar
Başkanlar:
İlkay Erdoğan, Yalım Yalçın
Neonatolog gözü ile pre ve post operatif yaklaşım
Dilek Dilli
PDA yönetimi
Erkut Öztürk
PDA stent yönetimi
Bedri Aldudak
BT şant ve modifikasyonlar
Eylem Tunçer
Tartışma
Tek ventrikül cerrahisinde yeni yaklaşımlar
Başkanlar:
Öztekin Oto, Ersin Erek
Norwood evre I öncesi cerrahi yaklaşımın belirlenmesi
Kerem Pekkan
Yüksek riskli HLHS cerrahi yaklaşım
Can Yerebakan
Tek ventrikül tamirinde yeni görüntüleme modaliteleri
Serap Baş
Tek ventrikülde AV kapak tamiri
Yves d’Udekem
Tartışma
09.40-10.00 KAHVE ARASI
10.00-11.00 Anormal damarsal bağlantılar transkateter tedavisi
Başkanlar:
Nazmi Narin, Kemal Nişli
Pulmoner AV fistül
Yalım Yalçın
Koroner kameral fistül
İlker Kemal Yücel
Post Fontan AV-VV fistüller
Erman Çilsal
Tartışma
Aort ve pulmoner arter hastalıklarında süreç yönetimi
Başkanlar:
Hakan Ceyran, Kanat Özışık
Aort ve pulmoner arter anevrizmaları ve supravalvar aort darlıklarında tanı ve sürecin yönetimi
Pelin Ayyıldız
Aort ve pulmoner arter anevrizmalarına cerrahi yaklaşım
Murat Özkan
Supravalvar aort darlıklarına cerrahi yaklaşım
Ahmet Şükrü Mercan
Tartışma
11.00-11.20 KAHVE ARASI
11.20-12.40 Güncel gelişmeler
Başkanlar:
Naci Ceviz, Fırat Kardelen
Sinüs venozus ASD transkateter tedavisi
Tevfik Karagöz
Transkateter Fontan tamamlama
Alper Güzeltaş
4D MR kullanımı
Ender Ödemiş
İvabradin kullanımı
Gülhan Tunca Şahin
Tartışma
Tek ventrikül cerrahisinde evreler arası zamanlama ve yönetim
Başkanlar:
Emin Tireli, Yusuf Kenan Yalçınbaş
Optimal Fontan için evreler arası zaman ayarlaması ve yönetimi
Deshpande Shriprasad
Biz doğru mu yapıyoruz?
Ekstrakardiyak Fontan daha iyidir
Okan Yıldız
Lateral Tünel Fontan daha iyidir
Emre Belli
Failing Fontan için optimal dolaşım desteği nedir?
Can Yerebakan
Tartışma
 
12.40-13.10

UYDU SEMPOZYUMU -2
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği RSV Profilaksisinde Palivizumab Kullanım Önerileri
Başkanlar: Kemal Nişli , Timur Meşe
Konuşmacılar: Murat Muhtar Yılmazer , Özge Pamukçu
13.10-14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15-15.30 Miyokardit
Başkanlar:
Deniz Oğuz, Cevat Naci Öner
Klinik tablo
Mustafa Argun
Biopsi tekniği
Denizhan Bağrul
Görüntüleme teknikleri
Barış Güven
Tedavi
Reyhan Dedeoğlu
Tartışma
Fetal bilmece oturumu
Başkanlar:
Gül Sağın Saylam, Abdülkadir Babaoğlu
Nasıl yapıyorum ?
Başkanlar:
Rıza Türköz, Nejat Sarıosmanoğlu
Aort translokasyonu
Ahmet Şaşmazel
Re-operasyonlarda cerrahi yaklaşım
Öztekin Oto
Cone prosedürü
Osman Nuri Tuncer
Vasküler ring-sling cerrahisi
Aybala Tongut
Tartışma
15.30-15.40

KAHVE ARASI

15.40-16.10

UYDU SEMPOZYUMU - 3 Preterm PDA kapatılmasında FDA onaylı güvenli cihaz: Piccolo
Başkan: Nazmi Narin
Konuşmacı: Osman Başpınar
   
16.10-17.10 Sözel Sunumlar 7
Başkanlar:
Feyza Ayşenur Paç, Ali Baykan
Sözel Sunumlar 8
Başkanlar:
Aygün Dindar, Osman Küçükosmanoğlu
Sözel Sunumlar 9
Başkanlar:
Halil Türkoğlu, Hüseyin Hakan Poyrazoğlu
17.10-18.10 Sözel Sunumlar 10
Başkanlar:
Zülal Ülger Tutar, Kazım Öztarhan
Sözel Sunumlar 11
Başkanlar:
Ayşe Güler Eroğlu, Nurettin Ünal
Sözel Sunumlar 12
Başkanlar
: Ayhan Kılıç, Özlem Elkıran
19.00-21.00

GENEL KURUL TOPLANTISI - YK SEÇİMİ

Saat Salon A Salon B Salon C
08.00-08.20 Girişimsel ÇG toplantısı Aritmi ÇG Toplantısı Cerrahi ÇG Toplantısı
08.20-10.10 Pulmoner kapak replasmanında yenilikler
Başkanlar:
Ahmet Çelebi, Alper Güzeltaş
PPVI endikasyonlar erken işlemin yeri
Selman Gökalp
PPVI öncesi EPS/ablasyon endikasyonları
İlker Ertuğrul
Cerrahinin yeri
Nihat Çine
Yeni teknik ve kapaklar
Ahmet Çelebi
Tartışma
Lehte ve aleyhte konular
Başkanlar:
Filiz Ekici, Osman Küçükosmanoğlu, Berna Şaylan Çevik
İnce PDA’lar kapatılsın vs bırak öyle kalsın
Pelin Köşger vs Derya Aydın Şahin
İntermitan Wpw eps/ablasyon yapılsın vs yapılmasın mı?
Ayhan Kılıç vs Fahrettin Uysal
 
10.10-10.30 KAHVE ARASI
10.30-11.30 Kateter Laboratuarında Kabus Olgular
Başkanlar: İrfan Levent Saltık, Ümrah Aydoğan, Birgül Varan
Panelistler: Cenap Zeybek, Murat Muhtar Yılmazer, Bedri Aldudak
Cerrahi Video Oturumu
Başkanlar:
Işık Şenkaya Sığnak, Ali Kutsal, Murat Güvener
 
11.30-12.00 Akılcı İlaç Kullanımı
Meki Bilici
   
12.00 KAPANIŞ