Ana Konular

 • Atriyal septum girişimleri (ASD/PFO kapatma dışı)
 • Borderline LV 
 • Cerrahide kullanılan biomateryeller
 • Akut romatizmal ateş
 • Erişkin yaşta ccTGA; karşılaşılan problemler ve yönetimi
 • Fetal dönemde sağ kalp anomalileri
 • Antiaritmik ilaçlar
 • İleri evre pulmoner hipertansiyon yönetimi
 • Kritik yenidoğanlarda postoperatif bakımda önemli noktalar
 • Anormal damarsal bağlantılar transkateter tedavisi  
 • Aort anevrizmalarına yaklaşım     
 • Tek ventrikülde evreler arası zamanlaması ve yönetimi     
 • Miyokardit